کریسمس را با کریسمس خرابکارانه در کنتیکت قطع کنید که در سال 1945 رام-کام بود و نقش های جنسیتی را بر روی سر آنها قرار داد

کریسمس را با کریسمس خرابکارانه در کنتیکت قطع کنید که در سال 1945 رام-کام بود و نقش های جنسیتی را بر روی سر آنها قرار داد

مطلب پیشنهادی  یک توصیه رایج در مورد نوشتن می گوید: "جالب ترین دوره در تاریخ داستان شما چیست و چرا این کار را نمی کنید؟" فکر می کنید چه فیلم هایی در این امر شکست می خورند؟

پاسخی بگذارید