کریستن استوارت “دامنه لغزنده” فقط داشتن بازیگران همجنسگرا در نقش شخصیت های همجنسگراست

کریستن استوارت “دامنه لغزنده” را می گوید که فقط بازیگران همجنسگرای نقش شخصیت های همجنسگرا را بازی می کنند

مطلب پیشنهادی  در آستانه اکران فیلم "مانک" ، انجمن سلطنتی فیلم اقیانوس بحث درباره اینکه چه کسی "Citizen Kane" را نوشت

پاسخی بگذارید