کدام یک از شخصیت ها کمی روی صفحه است اما برای طرح بسیار مهم است؟

من چند ساعت پیش برای اولین بار “جان ویک” را تماشا کردم (من یک پسر بچه مد نیستم) و خیلی خوب بود. من فهمیدم که همه ها به دلیل مرگ سگی وجود دارد که ما به مدت 5 دقیقه تجمع می بینیم. من نمی دانم آیا اسمی برای آن نوع شخصیت ها مهم است که برای طرح مهم است اما با کمی وقت روی صفحه نمایش یا نه و من نمی توانم نمونه های دیگری از آن را پیدا کنم. بنابراین من در اینجا می پرسم.

مطلب پیشنهادی  Pet Sematary من را به یاد یک فیلم سیاه و سفید می اندازد که در حال حاضر نمی توانم به آن فکر کنم؟

پاسخی بگذارید