کدام یک از بدترین شخصیت های خیابانی / خیابانی در فیلم ها اما بیش از حد بالا نیستند

تعداد زیادی از برنامه های تلویزیونی پر از شخصیت هایی مانند یقه سفید وجود دارد ، اما من به دنبال فیلم هستم. این شخصیت ها فقط مانند زندگی واقعی خود را با کاریزمای خود می کشند. اما سرنوشت آنها برای آنها خیلی مهربان نبود و آنها در حال پیشرفت خود در جهان هستند. گل کلم ماکولی از خانه تنها واجد شرایط است اما من به دنبال یک فیلم کودک نیستم. یک نمونه کامل از این می تواند انگل باشد. در اینجا ، تمام خانواده کیم به ویژه پسر و دختر ، برخی از آنها بسیار خسته کننده و در عین حال بسیار عادی هستند ، مثل اینکه می توانند به عنوان دوستان شما بگذرند

مطلب پیشنهادی  پنجاه سال پیش ، جک نیکلسون به یک افسانه تبدیل شد

پاسخی بگذارید