کدام فیلم Oz بیشترین وفادار به مطالب منبع را دارد؟

1939’s Wizard of Oz یکی از دوست داشتنی ترین فیلم های تمام دوران است. با این حال ، آیا این کتاب وفادارترین کتاب به کتاب Oz از L. Frank Baum است؟ من می دانم که برخی افراد مخالف خواهند بود. بسیاری از اقتباس ها از کتاب های Oz از جمله فیلم های مختلف صامت ، 1985 بازگشت به Oz و Oz 2013 بزرگ و قدرتمند انجام شده است. اگر نمایش تلویزیونی ، کارتون ، شورت و غیره دیگری وجود دارد که به نظر شما بیشتر به کتاب وفادار هستند ، اگر می توانید آنها را لیست کنید.
توجه: HBO’s Oz حساب نمی شود!

مطلب پیشنهادی  جستجوگران - مسلماً یکی از غنی ترین فیلم ها از نظر داستان پسین - موز

پاسخی بگذارید