کدام فیلم پیش فرض / مفهوم جالبی داشت اما چقدر بد بود نمی توانستید پشت سر بگذارید؟

یادم نمی آید اسم چه بود. فکر می کنم این یک به نام کالین بود و یک زامبی بود اما از نگاه زامبی بسیار جالبی بود. اما من فقط نمی توانستم از کنار بد بودن آن بگذرم.

من معمولاً با فیلم های کم هزینه مشکلی ندارم اما این فیلم به دلیل کمبود بودجه واقعاً رنج می برد.

مطلب پیشنهادی  فیلم هایی که "برنامه" در آن کار می کنند چیست؟

پاسخی بگذارید