کدام فیلم ها را به دلیل عوامل مختلف کانون نمی دانید و چرا غیر از “مکیدند” آنها را غیر کانونی می دانید؟

TVTropes دارای [Fanon Discontinuity page](https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/FanonDiscontinuity).

در قالب یک حق رای دادن ، کدام را به دلایلی * غیر از * این “مکید” غیر کانونی می دانید؟

اگرچه در پیوند فوق مثالهای کلی برای یک سرزنده ذکر شده است ، اما این بیشتر در مورد نظرات شما است تا کل تصورات ، جالب اینجاست که همه زوایا را در اینجا ببینید.

مطلب پیشنهادی  من به دنبال اسم یک فیلم هستم

آیا فیلم هایی وجود دارد که شما فقط “این یک کانن جایگزین است / جدول زمانی” را دلیل این که چرا فیلم خیلی عالی نیست ، در نظر بگیرید؟

بله ، من می دانم که به نظر منفی می رسد؛ اما این یک جشن / ناله-جشن نیست ، بلکه بیشتر بحث در مورد fandom است.

پاسخی بگذارید