کدام فیلم نزدیک تر می شود تا از نظر عینی خوب شود؟

اول از همه ، چیزی به عنوان یک عینی خوب وجود ندارد ، همه افراد برای دیدن یک روش های مختلفی دارند و رضایت از معیار همه را غیرممکن است. با این فرض…

آیا فیلمی وجود دارد که تقریباً برای همه افرادی که آن را دیدند خوب است؟

مطلب پیشنهادی  فیلمی که از تماشای آن لذت برده اید اما از آن زمان به آن فکر نکرده اید چیست؟

تنها نمونه ای که به ذهنم خطور می کند “جادوگر اوز” است ، بیشتر افرادی که می شناسم عاشق این فیلم هستند یا حداقل به آن احترام می گذارند.

من بخاطر انگلیسی افتضاح من عذرخواهی می کنم.

پاسخی بگذارید