کدام بازیگر بیشترین درجه را از رابرت دنیرو جدا کرده است؟

شش درجه از کوین بیکن فکر کنید ، اما در مورد دنیرو با توجه به پنجاه سال زندگی حرفه ای و این که او برای پرداخت حقوق و دستمزد در هر جایی بازی خواهد کرد ، این بسیار آسان است.

به عنوان مثال ، ماکولای کالکین به لطف جو پسچی ​​یک درجه خواهد بود. سوندرا لاک و دنیرو ، بازهم فقط یک درجه چون لیام نیسون در * استخر مرده * با لاک و * ماموریت * با دنیرو بازی کرد.

مطلب پیشنهادی  صدای هیچ کشوری برای پیرمردها

پاسخی بگذارید