کاپیتائو فالکائو

این اولین بار است که به این subreddit ارسال می کنم لطفاً با من تحمل کنید.

من سعی کرده ام پیدا کنم که کجا می توانم فیلم خرید یک نسخه از آن را اجاره کنم اما موفق به یافتن چیزی از راه دور مفید نبودم. هر سایتی که بازدید می کنم فقط پیش پرده های فیلم را دارد. آیا کسی می داند کپی آن را از کجا بیاورم؟

مطلب پیشنهادی  بهترین برش Blade Runner برای تماشا چیست؟

پاسخی بگذارید