کارگردان ‘Soul’ می گوید که در ابتدا این فیلم پایان کاملا متفاوتی داشت

کارگردان ‘Soul’ می گوید که در ابتدا این فیلم پایان کاملا متفاوتی داشت

مطلب پیشنهادی  نکته جالب در "Perks of a Wallflower"

پاسخی بگذارید