کارن گیلان ، آرون پاول و جسی آیزنبرگ به عنوان “Dual” از ویژگی های Star In Sci-Fi استفاده می کنند. -فیلم Riley Stearns (The Art of Self Defense) از یک زن مبتلا به بیماری روبرو (Gillan) پیروی می کند که یک روش کلون سازی را برای سهولت از دست دادن او بر روی دوستان و خانواده خود انتخاب می کند.

کارن گیلان ، آرون پاول و جسی آیزنبرگ به عنوان “Dual” از ویژگی های Star In Sci-Fi استفاده می کنند. -فیلم Riley Stearns (The Art of Self Defense) از یک زن مبتلا به بیماری روبرو (Gillan) پیروی می کند که یک روش کلون سازی را برای سهولت از دست دادن او بر روی دوستان و خانواده خود انتخاب می کند.

مطلب پیشنهادی  Grave of Fireflies واقعاً ارزش تماشای آن را دارد.

پاسخی بگذارید