چگونه Extraction Netflix یک سکانس 12 دقیقه‌ای و یک ضربه ای را ایجاد کرد – کارگردان سام هگرگوی به شدت روی پیش زمینه کار خود استفاده کرد تا آن را کنار بگذارد.

چگونه Extraction Netflix یک سکانس 12 دقیقه‌ای و یک ضربه ای را ایجاد کرد – کارگردان سام هگرگوی به شدت روی پیش زمینه کار خود استفاده کرد تا آن را کنار بگذارد.

مطلب پیشنهادی  عنوان "جاسوس من" دیو Bautista به Amazon Prime برای پخش جریان.

پاسخی بگذارید