چگونه Extraction Netflix یک سکانس 12 دقیقه‌ای و یک ضربه ای را ایجاد کرد – کارگردان سام هگرگوی به شدت روی پیش زمینه کار خود استفاده کرد تا آن را کنار بگذارد.

چگونه Extraction Netflix یک سکانس 12 دقیقه‌ای و یک ضربه ای را ایجاد کرد – کارگردان سام هگرگوی به شدت روی پیش زمینه کار خود استفاده کرد تا آن را کنار بگذارد.

مطلب پیشنهادی  بچه ها می توانید به من کمک کنید تا این فیلم را پیدا کنم؟

پاسخی بگذارید