چگونه گرینلند را تماشا کنیم؟

من مدام افرادی را می بینم که در جاهای دیگر interwebs گفته اند گرینلند یا خوب است یا بد. چگونه مردم در حال تماشای این موضوع هستند؟ هیچ جا نمی تونم پیداش کنم.

من بعضی از فیلم های فاجعه را دوست دارم اما در حدود 22 سال که دوز دو برابر تأثیر عمیق (بهتر از این دو) و آرماگدون را گرفتیم ، اگر یک نسخه از سال 1998 بود ، واقعاً یک فیلم سیارک خوب وجود نداشته است.

مطلب پیشنهادی  چگونه Antonioni از مکانها استفاده می کند

من در جایی دیدم که آنها در HBO Max هستند اما هنوز آنها را پیدا نکردم. کسی می داند کجا آن را تماشا کند؟

پاسخی بگذارید