چگونه می توان درباره فیلم یاد گرفت؟

من مدتهاست که علاقه مند هستم ، اما اخیراً متوجه شده ام که شناخت واقعی از آنها ندارم. من می خواهم به جای اینکه صرفاً نظر دیگران را بپذیرم ، خودم بتوانم ها را بهتر درک و تحلیل کنم. آیا کسی ایده ای در مورد چگونگی شروع کار من دارد؟ من در اصل به دنبال راهنمای مبتدیان برای ها هستم ، ترجیحاً به صورت کتاب ، اما من برای پیشنهادات آزاد هستم. هر چیزی برای کمک به من در درک معنا ، مضامین ، نقوش ، وسایل سبک و اهمیت تصاویر متحرک.

مطلب پیشنهادی  فیلم های 2020 که باید حتما ببینید؟

پاسخی بگذارید