چگونه می توانید با اظهار نظر مخالفت کنید که می گوید جوکر راننده تاکسی Rip off است؟

به معنای واقعی کلمه ، بسیاری از مردم می گویند که بذله گو زباله بود و این یک راننده تاکسی بود. آیا با این نظر موافقید؟ اگر اینطور نیست چگونه می توان جوکر را بحث و توجیه کرد؟ چگونه از فیلم دفاع می کنید؟ من فکر می کنم فیلم بد نیست ، مورد علاقه من نیست اما نظرات خودم را می بینم که می گویند راننده تاکسی است ، و من را اذیت می کند که من هر دو را تماشا کردم اما به هیچ وجه با آن نظر موافق نیستم

مطلب پیشنهادی  جاش گاد امروز یکشنبه میزبان یک اتحاد مجدد LOTR Reunion با پیتر جکسون ، سران ایان مک کلن ، الیاس وود ، شان آستین ، اندی سرکیس ، شان Bean و موارد دیگر

پاسخی بگذارید