چگونه می توانید با اظهار نظر مخالفت کنید که می گوید جوکر راننده تاکسی Rip off است؟

به معنای واقعی کلمه ، بسیاری از مردم می گویند که بذله گو زباله بود و این یک راننده تاکسی بود. آیا با این نظر موافقید؟ اگر اینطور نیست چگونه می توان جوکر را بحث و توجیه کرد؟ چگونه از فیلم دفاع می کنید؟ من فکر می کنم فیلم بد نیست ، مورد علاقه من نیست اما نظرات خودم را می بینم که می گویند راننده تاکسی است ، و من را اذیت می کند که من هر دو را تماشا کردم اما به هیچ وجه با آن نظر موافق نیستم

مطلب پیشنهادی  هنگام تجزیه و تحلیل 1،469 فیلم ، 16717 جایگاه محصول را مشاهده کردم. در اینجا لیستی از فیلم ها وجود دارد.

پاسخی بگذارید