چگونه صحنه پرش HALO از MI: Fallout فیلمبرداری شد. فیلمبردار نیز با تام کروز پرید.

چگونه صحنه پرش HALO از MI: Fallout فیلمبرداری شد. فیلمبردار نیز با تام کروز پرید.

مطلب پیشنهادی  جان دیوید واشنگتن در فیلم بعدی دیوید او. راسل به کریستین بیل ، مارگوت رابی پیوست

پاسخی بگذارید