چه کسی Bone Tomahawk را دوست داشت؟

آیا شخص دیگری Bone Tomahawk را دوست داشت؟

من آن را بارها دیده ام و هرگز قدیمی نمی شود. متیو فاکس در حزب پنج و گمشده برای من آجیل زد اما او آن را در این کشت. کورت راسل برای وسترن ساخته شده است بنابراین من حتی نیازی به ذکر او ندارم.

مطلب پیشنهادی  آهنگ مزخرف چاپلین در مدرن تایمز - هوش مصنوعی رنگی و فشرده

من نمی دانم. این فیلم خیلی خوابی بود و من آن را به هر کسی که عاشق خونریزی است توصیه می کنم.

پاسخی بگذارید