چه کسی واقعاً می داند هک در این فیلم های Daniel Craig Bond ادامه دارد؟

این چهار نفر را در این هفته تماشا کنید. کوچکترین ایده ای راجع به این که طرح یا نقطه تمام آن چه بود ، نداشته باشید. نمی دانم چه اتفاقی افتاده است ، یا چرا این اتفاق افتاده است. بدترین قسمت آن این بود که اجاره 9 دلار هزینه صلح داشت. نزدیک به چهل دلار برای اجاره این چیزها و کوچکترین سرنخی از آنچه که در مورد آنها است ندارید. من بعد از رویال کازینو کاملاً خوابیدم. اما این اقدام! و اعتبار عالی عنوان! 10-10

مطلب پیشنهادی  چگونه Barry Levinson's THE BAY (2012) شما را از آب (و بدتر) ترسناک می کند توسط Ryan Hollinger

ویرایش: پسران من امروز بعد از ظهر TETET را می بینم! من استوک شده ام

پاسخی بگذارید