چه کسی در اینجا قبل از حضور در تئاتر Science Mystery 3000 ، بیابان را گریه می کرد و نظر شما درباره آن چیست؟

[I told people I would be very, and I did mean very, interested if they saw Cry Wilderness in theaters before it was on Mystery Science Theatre 3000. But not one person claimed to have seen it.](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jea924/whats_a_movie_you_saw_in_theatres_before_it_was/؟utm_medium=android_app&utm_source=share) پس باید بپرسم ، آیا شما آن را قبل از حضور در Mystery Science Theatre 3000 دیده اید؟ و نظر شما در مورد این وحشتناک چیست؟

لطفاً پاسخ مفصلی به س myال من بدهید! من از شنیدن تجربه شما در تماشای این فیلم بد احمقانه بسیار هیجان زده شدم ، اما افسوس که این مورد از من دزدیدند زیرا هیچ کس نگفت وقتی فیلم پرسیدند چه فیلم وحشتناکی را قبل از نمایش در Mystery Science Theatre 3000 دیدند ، این فیلم را دیدند. پس مرا ببخش اگر خیلی هیجان انگیز به نظر می رسم!

مطلب پیشنهادی  افکار در خشونت بارترین سال

پاسخی بگذارید