چه چیزی یک آهنگ را به آهنگ “دیزنی” تبدیل می کند؟

من شروع به فکر کردن در مورد این بعد از تماشا کردم [this video](https://youtu.be/UVpyijl4K58) فیلم انیمیشن جدید Netflix. ** اولین ** چیزی که فکر کردم این بود که به نظر می رسد مثل یک آهنگ دیزنی است اما بعد تعجب کردم که چرا این فکر را کردم؟ بچه ها فکر می کنید ، چه چیزی باعث می شود بعضی از آهنگ ها ذاتاً “دیزنی” صدا کنند؟

مطلب پیشنهادی  مایکل داور قرار است کارگردانی فیلم اقتباسی از فیلم "JUST CAUSE" با خالق "جان ویک" را به عهده داشته باشد. Derek Kolstad مجموعه نویسندگان را تنظیم کرده است.

پاسخی بگذارید