چه چیزی باعث می شود یک فیلم بهترین باشد؟

چگونه آنها انتخاب می کنند که بهترین فیلم است. مانند عواملی که باعث می شود یک فیلم یک شاهکار باشد. آیا این طرح ، کارگردانی یا فیلمبرداری است یا موارد بیشتری در آن وجود دارد؟ آیا روشنایی تأثیر عمده ای بر فیلم دارد؟ آیا فیلم تمام شده است؟ یا شخصیت ها؟ آیا کسی مانند پیوند yt vid توضیح داده است؟

مطلب پیشنهادی  Romeo And Juliet (Baz) Luhrmann's شاهکار مطلق است

پاسخی بگذارید