چه هیولاهایی از فیلم حتی بعد از نمایش فیلم از آنها بهتر نگه می دارند؟

به دنبال موضوعی که در حال حاضر در مورد Alien جریان دارد – من فکر می کردم که هیولاهای با دیدن آنها چه عامل ترسناکی را از دست نمی دهند؟

بسیاری از فیلم های ترسناک از نقطه ای عبور می کنند که شما به اندازه کافی در مورد هیولا / شیطان دیده اید و می دانید که به نظر می رسد نوعی کرانه است ، یا حداقل وقتی ترسیدید که چه چیزی ترسناک است ، ترسناک تر است. فکر می کنید کدام یک از آنها ترسناک ترین راه هستند؟

مطلب پیشنهادی  همه در تروی هکتور را پیچاندند

پاسخی بگذارید