چه نمونه هایی از فیلمهایی که یک رهبری عملکرد خارق العاده ای دارد در حالی که هم ستاره آنها وحشتناک است؟

مطمئن نیستم چه چیزی مرا به این فکر انداخته است ، اما من کنجکاو هستم اگر فیلم هایی وجود داشته باشند که یکی از فیلم های برتر در حالی که بازیگر نقش اولشان بازیگری وحشتناکی را انجام می دهد ، عملکردی ارزشمند و باورنکردنی از اسکار ارائه دهد؟ من مطمئن نیستم که این حتی ممکن باشد زیرا احساس می کند رفتار بد از یک شخص باعث می شود دیگری با آنها روبرو شود. اگر نمونه ای از این مورد وجود دارد ، دوست دارم بشنوم.

مطلب پیشنهادی  زامبی لند

پاسخی بگذارید