چه لعنتی در فیلم Shaft بود؟

من نمی دانم که چگونه این با استقبال ضعیفی روبرو شده است. این خیلی خوب بود (منظور من هیچ مدعی سال نیست) و شوخ طبعی نسلی عالی داشت که من به عنوان یک هزاره خنده آور به نظرم می رسید. شکاف نسلی و شوک فرهنگی این دو منجر اصلی نشان می دهد که جامعه ما چقدر تمیز شده ایم که شخصیتی مانند شافت مانند یک بالون سرب از نگاه نسل بالغ فعلی عبور می کند.

مطلب پیشنهادی  نقش تهیه کننده و تهیه کننده اجرایی چیست؟

تبلیغ بود؟ چون قطعاً ساموئل ال جکسون نبود …. او به همراه بازیگری که نقش پسرش را بازی می کرد برجسته ترین فیلم بود. با این حال ، برای من سخت خواهد بود که شخصیتی مانند شفت معروف ترین داروساز را از پا در نیاورد.

این قطعاً هنر زیبا نیست ، اما این فیلم بسیار خوب بود.

پاسخی بگذارید