چه فیلم های ترسناک دهه اخیر را می توانید پیشنهاد دهید که فکر شما را برانگیزد؟

من یک فیلم ترسناک می خواهم که شلوارهای من را بترساند اما معنای عمیق تری داشته باشد و شما را به فکر کردن در مورد چگونگی تفسیر آن بیندازد.

فیلم هایی که من از این قبیل دیده ام عبارتند از: برو بیرون ، ما ، Antebellum ، Cabin in the Woods و The VVitch

مطلب پیشنهادی  PSA درباره Tenet ، فیلم جدید کریستوفر نولان [NO SPOILERS]

توصیه ای دارید که فکر می کنید دوست داریم؟

فقط از 2010-2020 ، ترجیحاً بعد از 2015 ، اما اگر فوق العاده خوب باشد ، موارد استثنایی را ایجاد می کند

نه فیلم های بریده بریده یا فقط گه واقعا ترسناک

پاسخی بگذارید