چه فیلم هایی را دوست داشته اید اما هنگام تماشای آن با خود فکر کرده اید: “چه جهنمی اتفاق می افتد؟”

من فقط ترسناک “خون آشام” در سال 1932 را تماشا کردم و از نظر بسیاری از کارگردانان ترسناک بسیار تأثیرگذار به نظر می رسد ، اما صادقانه بگویم ، من نمی دانستم چه است. من می دانستم که شخصیت اصلی چه کاری انجام می دهد ، اما انگیزه شخصیت های فرعی به هیچ وجه خوب توضیح داده نشده است. این یکی از معدود هایی است که من به خاطر تصاویر به یاد ماندنی ، دلهره آور و آزار دهنده دوست دارم.

مطلب پیشنهادی  جستجوی عنوان فیلم بیگانه

پاسخی بگذارید