چه فیلم هایی دارای پوسترهای عالی هستند که از آنها استفاده نشده است؟

ظاهراً قرار بود فیلم مجوز برای کشتن جیمز باند مجوز لغو شده و [https://i.pinimg.com/originals/38/e3/10/38e3103261ca8f24fff40e8d5b5ec23a.jpg](اثر هنری) ایجاد شده بود.

من واقعاً آن پوسترها را می گیرم. آنها نوعی احساس نویر تیره و تار دارند که واقعاً با لحن تاریک و خشن مجوز کشتن کار می کند. پوستر عمدتاً آبی با دست قرمز خصوصاً احساس مردی را که در خشونت گیر کرده است ، برمی انگیزد.

مطلب پیشنهادی  "او" (2013) یک فیلم باورنکردنی است و اگر قبلاً آن را ندیده اید باید ببینید

من تازه کشف کردم که امروز وجود دارند.

آیا پوسترهای عالی دیگری برای فیلم وجود دارد که بدون استفاده بمانند؟

پاسخی بگذارید