چه فیلمی را می توانید دوباره و دوباره تماشا کنید بدون اینکه پیر شود؟

برای من ارباب حلقه ها چون مدت زمان طولانی است که هر وقت تماشای آن می کنید ، هر بار بیشتر از آن خارج می شوید و ثانیاً مومیایی آن 1999 به دلایل واضح است که این فقط یک عالی عالی بازیگر نقش عالی و بسیار احمقانه است. های شما کدام است که می توانید بارها تماشا کنید

مطلب پیشنهادی  آیا به زودی برای یک بازیگر مستقیم قابل قبول نیست که یک شخصیت lgbt بازی کند؟

و من فراموش کردم به ذکر کردن ترمینال 2 🙂

پاسخی بگذارید