چه فیلمی را به یاد می آورم؟ (دارای درجه R)

به یاد دارم شاید 2 دهه پیش یک فیلم دارای درجه R در مورد گروهی از مردم دیدم که فکر می کنم در کشوری در آمریکای جنوبی زندگی می کردند (من می توانم در این مورد اشتباه کنم اما به وضوح به خاطر می آورم که شخصیت ها انگلیسی صحبت نمی کردند.) در یک جنگ داخلی یا چیزی دیگر بود و آنها توسط یک جناح درگیری ربوده می شدند زیرا IIRC مظنون به کمک به طرف مخالف بودند و سپس در داخل خانه ای زندانی شدند در صورت بازجویی بیرحمانه اما سرانجام با دزدکی رفتن از خانه موفق به فرار شدند شب و یکی از شخصیت ها قبل از رفتن او روی دیوار اتاقی که آنها در زندان بودند ، نوشت: “(نام او) اینجا بود”.

مطلب پیشنهادی  آیا درخواست تصویری دقیق از مصر باستان بیش از حد است؟

ایده ای برای این فیلم چیست؟

پاسخی بگذارید