چه فیلمی است که فکر می کنید در بهترین حالت متوسط ​​است اما یک صحنه درخشان دارد که بخاطر دارید؟

دو مثال من:

فراست / نیکسون. یک فیلم در غیر این صورت خوب است ، اما تبلیغات نیکسون در درجه اول بود: [https://www.youtube.com/watch?v=pT9GPloXjA8](https://www.youtube.com/watch؟v=pT9GPloXjA8)

سخنرانی پادشاه. همانند موارد فوق ، صحنه قسم خوردن از هیچ جا بیرون می آید و در به تصویر کشیدن سرخوردگی او کار بزرگی انجام می دهد: [https://www.youtube.com/watch?v=xJvGE7Vvd4M](https://www.youtube.com/watch؟v=xJvGE7Vvd4M)

مطلب پیشنهادی  بازگشت به آینده: Michael J. Fox On Shooting The Iconic صحنه جانی بی گود صحنه

پاسخی بگذارید