چه زمانی انتظار دارید فیلم هایی با مضمون Covid ظاهر شوند؟

همانطور که عنوان می گوید: چه زمانی انتظار دارید که فیلم هایی درباره جنبه های مختلف همه گیری ظاهر شود؟ شرط می بندم که الاغ آبدارم این است که وقتی فیلم “مناسب” باشد ، صنعت فیلم درام های کوچک را دو برابر می کند تا وقتی که از چشم و گوش ما خونریزی کند. و من از آن متنفرم. دوباره زنده شوید 2020 که توسط معتبرترین میلیونرها بازی می کنند و با بازی درمورد افراد عادی که از همه سختی های همه گیر رنج می برند بازی می کنند!

مطلب پیشنهادی  لطفاً با این عنوان فیلم به من کمک کنید

دور پاداش: پوچ ترین طرح های فیلم بچه گانه خود را به اشتراک بگذارید!

پاسخی بگذارید