چه اتفاقی افتاد در رتبه بندی ژانرها در IMDB؟

معمولاً وقتی به فعالیت خود در حساب خود می روید ، 5 اخیراً دارای رتبه بندی ، لیست های شما و ژانر / تقسیم سالانه همه هایی را که رتبه بندی کرده اید نشان می دهد. همه موارد به جز لیست ها از بین رفته است. آیا شخص دیگری این مسئله را دارد و اگر کسی نمی داند چگونه این مشکل را برطرف کند؟ از هر کمکی قدردانی می شود. متشکرم!

مطلب پیشنهادی  3 فیلم برتر جوئل و اتان کوئن (برادران کوئن)؟

پاسخی بگذارید