چهار فیلم Bong Joon-ho به تازگی به Hulu اضافه شده اند: انگل ، مادر ، میزبان و سگ های لگد زدن هرگز نیش نمی زنند

چهار فیلم Bong Joon-ho به تازگی به Hulu اضافه شده اند: انگل ، مادر ، میزبان و سگ های لگد زدن هرگز نیش نمی زنند

مطلب پیشنهادی  با ورود گتسبی بزرگ به دامنه عمومی ، اکنون زمان مناسبی برای احیای سری فیلم های "ادبیات کلاسیک ماپت" دیزنی خواهد بود.

پاسخی بگذارید