چند فیلم عالی از فرانسه چیست؟

انتخاب من به ** The Rules of the Game (1939) ساخته ژان رنوار است. ** این فیلم از نظر انسانی و از طریق آن انسانی بود. قوانین بازی در حالی که از عشق ، امور و دوستی انتقاد می کرد به صورت کمدی درآمده بود. رنوار در کل فیلم از تکنیک های باورنکردنی دوربین استفاده کرده است ، میزان شات های متحرک دقیق و تأثیرگذار بوده است. ساختاری سیال و مستقیم دارد.

مطلب پیشنهادی  آلیسون بری در "زن جوان امیدوار کننده" ، "خوشبختترین فصل" و غصه خوردن بر اثر "جلوه"

پاسخی بگذارید