چرخش های توطئه از چه زمانی رایج شد؟

من اخیراً فیلم های زیادی را از دهه 60 و 70 تماشا کرده ام و بارها و بارها بی اختیار انتظار پایان یک پیچ و تاب را داشته ام ، اما هرگز نمی آید.

امروزه دیدن یک پیچ و تاب در تقریباً هر فیلمی بسیار معمول است. چه زمانی پایان های پیچشی در فیلم ها محبوب شد. آیا این به دلیل Empire Strikes Back بود؟ آیا به خاطر مظنونین معمول بود؟ آیا این یک جدول زمانی روند پیچیده تری بود؟

مطلب پیشنهادی  Les Diaboliques اولین فیلم ترسناک مدرن

آیا من فقط اتفاقاً فیلم هایی را تماشا کردم که پایان پیچشی نداشتند و آیا در واقع همان چیزهای بزرگ روز گذشته بود؟

پاسخی بگذارید