چرا پلیس در فیلم The Intouchables (2011) جلوی فیلیپ و دریس را می گیرد؟

در آغاز و پایان آنها این صحنه تعقیب و گریز پلیس را نشان می دهند ، اما آنها برای چه دستگیر می شدند؟ من فکر می کنم این سرعت آنها زیاد بود ، یا دریس به نوعی درگیر جنایات پسر عموی کوچکترش شد ، اما مطمئن نیست. افسران اسلحه هایی را نشان می دادند که به نظر می رسد برای سرعت زیاد بسیار شدید باشد ، اما در عین حال من چیزی ندیدم که نشان دهد دریس با پلیس درگیر است (دوباره).

مطلب پیشنهادی  چه فیلم های مورد علاقه شما در زمستان اتفاق می افتد که لزوماً فیلم های کریسمس نیستند؟

پاسخی بگذارید