چرا فیلم های هالیوود / فیلم های هالیوودی به طور کلی از ترسناک دوران استعمار جلوگیری کرده اند؟

Sleepy Hollow مثالی احمقانه و دلپذیر از ایده من بود.
VVitch به نوعی این کار را انجام داد اگرچه محدود به مزرعه بود.

مقدمه American Horror Story S3 بسیار لعنتی بود که جادوگران کلاه دار از جنگل در مرز استعمار آمریکا عبور می کردند.

چرا از این منطقه ترسناک غفلت شده است؟ خیلی وحشتناک خواهد بود مردم به طور غیر قابل توضیح ناپدید می شوند ، شایعات ، بیابان بی پایان در اطراف آنها. حتی فقط آمریکا ، در هر کجای اروپا هم نمی تواند این کار را انجام دهد.

مطلب پیشنهادی  در حال حاضر "Hardcore Henry" را برای اولین بار تماشا می کنید و WI-Sci-Fi بیش از هر گونه تبلیغ یا بازبینی است.

پاسخی بگذارید