چرا فیلم های مدرن تری در جنگ های ناپلئونی وجود ندارد؟

این یک تئاتر جنگی حماسی ** است و تمام آنچه که ما از آن به دست آوردیم استاد و فرمانده در سال 2003 است و بس …

وای ، در حالی که این را می نوشتم ، با دیدن گوگل به طور تصادفی “*** بیوگرافی ناپلئون ***” با ** این ** در یک برگه دیگر مواجه شدم: [https://www.engadget.com/apple-kitbag-napoleon-movie-142125089.html](https://www.engadget.com/apple-kitbag-napoleon-movie-142125089.html)

مطلب پیشنهادی  من عاشق این هستم که خاموش شدن صنعت فیلم چطور اجازه داده است این زیر مجموعه تبدیل به چیزی شود که همیشه امیدوارم بتواند باشد.

صادقانه نمی توانم منتظر این بمانم! خواکین ققنوس دوباره با ریدلی اسکات کار می کند؟ روی من حساب کن!

پاسخی بگذارید