چرا فیلم های دانشگاهی “جدی” وجود ندارد؟

یک دوست و من روز دیگر با این گفتگو مشغول گفتگو بودیم: چرا فیلمهای سنی عالی ، جدی و جدی در مورد دبیرستان ها (باشگاه صبحانه ، جونو ، پروز بودن یک گل گلف ، لیدی بورد و غیره) وجود دارد ، در حالی که بیشتر هایی که تا آنجا که می توانم بگویم ، در دانشکده برگزار شوید ، آیا کمدی های جنسی بسیار ارزان (ون وایلدر ، های بعدی پای آمریکا)؟ من فکر می کنم کالج از نظر رشد و کشف اینکه چه کسی هستید ، یک زمان فقط معنی دارد – اگر نه بیشتر معنادار باشد ، پس چرا چنین هنر کمی وجود دارد که آن گذار را نشان می دهد؟ یا شاید این ها در آنجا هستند و من فقط آنها را از دست داده ام؟

مطلب پیشنهادی  کاربران Letterboxd: ششمین چالش سالانه Letterboxd Season آغاز شده است!

البته این فقط بخشی از فیلم عذرخواهی ذهنی است که من فقط فیلم محبوب شما را بازی کردم.

پاسخی بگذارید