چرا صدا در فیلم ها تا این حد نامتعادل است؟

من جان ویک را تماشا می کنم و موسیقی و جلوه های صوتی آنقدر بلند است که نمی توانم حرف لعنتی آنها را بشنوم چون همیشه زمزمه می کنند. من در اتاق نشیمن خود یک سیستم صوتی فراگیر Bose دارم و به دلیل مخلوط افتضاح دائماً میزان صدا را تنظیم می کنم. من فهمیدم که آنها مهندس صدای حرفه ای دارند که به این فکر می کنند زیرا 90٪ مردم به جای سالن های فیلم این فیلم را در خانه تماشا می کنند. آیا ما می توانیم برای رفع این مشکل از شرکت های تولید کننده دادخواست استفاده کنیم؟

مطلب پیشنهادی  کالیفرنیا (1993) - برد پیت ، ژولیت لوئیس ، دیوید دوچوونی

پاسخی بگذارید