چرا زیرمجموعه محارم از پدرخوانده قسمت 3 چیز بزرگتری نیست؟

من یکی از طرفداران پر و پا قرص پدرخوانده قسمت 1 و 2 هستم و قسمت 3 را خیلی دوست نداشتم اما در رابطه عاشقانه بین خواهرزاده مایکل و دخترش که به طور خاص پسر عموی اول نامیده می شوند ادامه می دهم.

در این فیلم اینگونه مورد توجه قرار گرفته است که آنها نباید با هم باشند زیرا او یک قاتل اوباش است و پدرش می خواهد از آن زندگی پناه ببرد ، بیشتر از اینکه آنها پسر عموی اول آنها هستند! آنها به معنای واقعی کلمه یکدیگر را “cous” بین ساخت و ساز می نامند و فیلم با آن مانند هر طرح عاشقانه دیگر رفتار می کند.

مطلب پیشنهادی  Charm City Kings | تریلر رسمی | HBOMax

این فیلم در اواخر دهه 70 در ابتدا در نیویورک اتفاق افتاد ، آیا آن زمان عاشقانه های پسر عموی مورد پسندیده تری بودند؟

این کاملا من را از فیلم خارج کرد.

پاسخی بگذارید