چرا “دیوانه ها” و “طلوع مردگان” یک ویژگی دوگانه کامل برای ترسناک را ایجاد می کنند

چرا “دیوانه ها” و “طلوع مردگان” یک ویژگی دوگانه کاملاً ترسناک را بازسازی می کنند

مطلب پیشنهادی  فیلم بعدی "پاکسازی" با عنوان "پاکسازی همیشه" عنوان شده است ، فیلمبرداری قبل از تعطیل شدن کرونور ویروس به پایان رسید

پاسخی بگذارید