چرا در پدرخوانده (1972) مایکل با آپولونیا ازدواج کرد؟

مایکل یک دوست دختر به نام کی داشت که در آمریکا رها شده بود. و او مجبور است مدتی به آمریکا برگردد. چرا او را رها کرد و با آپولونیا ازدواج کرد؟ اگر او ابتدا او را دوست نداشت ، چرا با کی قرار ملاقات گذاشت؟ یا آیا ویتو کورلئونه به او گفته با یک دختر سیسیلی ازدواج کند و با یک دختر آمریکایی ازدواج نکند؟ همچنین ، چرا او هنگام بازگشت به آمریكا با كی آدامز پیوست؟ فکر می کنم او دختران آمریکایی ایتالیایی را به دختران آمریکایی ترجیح می داد. ببخشید که من هنوز رمان پدرخوانده را نخوانده ام.

مطلب پیشنهادی  لیلی جیمز ، شازاد لطیف و اما تامپسون در عنوان "Rom-Com" بازی می کنند "عشق چه ارتباطی با آن دارد؟" از جمیما خان و شکار کاپور - یک رام-فیلم بین فرهنگی در مورد عشق و ازدواج ، بین لندن و جنوب آسیا.

پاسخی بگذارید