چرا بورات در سال 2020 بهتر کار می کند؟

چرا بورات در سال 2020 بهتر کار می کند؟

مطلب پیشنهادی  آیا فیلم هایی مانند زندگی برایان ، آخرین وسوسه مسیح یا دگما اگر امروز اکران شوند به همان اندازه بحث برانگیز هستند؟

پاسخی بگذارید