چرا بسیاری از فیلم های چک معمولاً حال و هوای بسیار عجیب و غریب و وهم انگیزی دارند؟

من چندین فیلم چک دیده ام و این ویژگی بسیار قوی را مشاهده کردم ، آن را بسیار جالب دیدم (و من آن را دوست دارم) ، من این سبک سینمایی را در هیچ جای دیگر جهان نمی بینم ، به نظر می رسد یک نوع سورئالیسم بسیار اصلی است این کشور از نظر زیبایی شناسی حتی گاهی اوقات کمی ترسناک است ، گویی که یک رویای تب بسیار دور است

مطلب پیشنهادی  در فیلم "سرباز" در سال 1998 ، در صحنه با مشخصات كودك می گوید "lfspan64msy" "msy" به چه معنی است؟

من نمونه هایی را نشان می دهم:

آیا این ارتباط با فرهنگ عامه کشور دارد یا با هر زمینه سیاسی ، اجتماعی؟ این خیلی مرا فریب می دهد

ویرایش: مقدس ، کافکا نیز چک است ، نمونه دیگری اما در ادبیات. واقعاً خیلی عجیب: D

پاسخی بگذارید