چرا آواتار (2009) که 10 سال با پردرآمدترین فیلم تمام ادوار بوده امروز تقریباً فراموش شده است؟

چرا هیچکس در مورد آواتار وقتی 10 سال پردرآمدترین فیلم تاریخ بوده است هیچ صحبتی نمی کند؟ مورد بزرگی مانند انتقام جویان ، هری پاتر یا حتی منجمد برای آن وجود ندارد. چرا اگر هیچ فیلمی حتی به مدت یک دهه به آن نزدیک نبود؟ اکثر مردم حتی نمی توانند به خاطر بیاورند که این چه چیزی است و بسیاری از مردم حتی فیلم را ندیده اند.

مطلب پیشنهادی  سسیل بی. خلع سلاح - مقدمه

پاسخی بگذارید