چرا آخرین فیلم American Pie ‘Girls’ Rule ‘صحنه برهنه مردانه را از پیش رو برش داد: “این یک استاندارد کاملاً دو برابر است”

چرا آخرین فیلم American Pie ‘Girls’ Rule ‘صحنه برهنه مردانه را از پیش رو برش داد: “این یک استاندارد کاملاً دو برابر است”

مطلب پیشنهادی  از 118 فیلم اکران شده از استودیوهای بزرگ در سال 2019 ، 22 فیلم شامل شخصیت هایی بودند که LGBTQ بودند. این بالاترین درصد فیلم های فراگیر را در هشت سال مطالعه GLAAD نشان می دهد

پاسخی بگذارید