چادویک بوزمن ، بازیگر “پلنگ سیاه” پس از 4 سال مبارزه با سرطان روده بزرگ در 43 سالگی درگذشت

چادویک بوزمن ، بازیگر فیلم “پلنگ سیاه” پس از 4 سال مبارزه با سرطان روده بزرگ در 43 سالگی درگذشت

مطلب پیشنهادی  به عقب فکر می کنم ، من مطمئن هستم که Scooby Doo در Zombie Island یک فیلم ترسناک و قانونی خوب بود

پاسخی بگذارید