پیش پرده های فیلم با آهنگ های “سینمایی” که قرار نیست سینمایی باشند

مثال:

[Suicide Squad trailer](https://youtu.be/PLLQK9la6Go) (2016) – آهنگ اصلی توسط [Bee Gees](https://www.youtube.com/watch؟v=jrg1UAixGaM)

[Ready Player One trailer](https://www.youtube.com/watch؟v=ixWL1BWi44U) (2018) – آهنگ اصلی توسط [Willy Wonka (Gene Wilder)](https://www.youtube.com/watch؟v=SVi3-PrQ0pY)

مطلب پیشنهادی  بهترین و بدترین فیلم ها بر اساس کار روالدل چیست؟

پاسخی بگذارید